ژانویه (از ۱۱ دی تا ۱۲ بهمن)
January
گوهر اصلی:گارنت سرخ

فوریه ( از ۱۳ بهمن تا ۱۱ اسفند)
February
گوهر اصلی:آمیتیست

مارس (از ۱۲ اسفند تا ۱۲ فروردین)
March
گوهراصلی:آکوامارین

آوریل (از ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت)
April
گوهراصلی:الماس

می (از ۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد)
May
گوهراصلی:زمرد

ژوئن (از ۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر)
June
گوهراصلی:مروارید

جولای (از ۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد)
July
گوهراصلی:یاقوت سرخ

آگوست (از ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور)
August
گوهراصلی:زبرجد

سپتامبر (از ۱۱ شهریور تا ۹ مهر)
September
گوهراصلی:سافایر آبی(یاقوت کبود)

اکتبر (از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان)
October
گوهراصلی:ٱپال

نوامبر (از ۱۱ آبان تا ۱۰ آذر)
November
گوهراصلی:توپاز

دسامبر (از ۱۱ آذر تا ۱۰ دی)
December
گوهراصلی:فیروزه