زیورآلات درمانیباتوجه به علم طبیعت درمانی/چاکرا درمانی و رنگ درمانی و با توجه به طبیعی بودن سنگ ها و داشتن انرژی و فرکانس بالا

یک سری از‌سنگ ها خواصی دارن که در ادامه بهشون اشاره شده:)