مراکز انرژی بدن

چاکراها مراکز هفت گانه قدرت هستند که در ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند؛چاکرا کلمه ای سانسکریت و به معنای چرخ است.

چاکراها مدام درحال چرخش هستند که به آن ها نیروی حیات هم می گویند. چاکرا ها اصلی ، اعضای حیاتی فیزیکی را کنترل می کنند و به آن ها انرژی می دهند.

چاکراهای اصلی مانند نیروگاهی هستند که اگر به خوبی کار نکنند ، اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می شوند ، زیرا برای درست کار کردن انرژی حیاتی کافی را ندارند.


 

چاکرا ها بسته میشوند؟

زمانی که مجرای چاکراها بسته شود و یا از حالت تعادل خارج شوند ، منجر به بیماری می شود.سرکوب کردن هر نوع احساسات و عواطف و شوک عصبی و هر نوع ناراحتی و لطمه روحی باعث می شود که چاکراها ، یعنی مراکز انرژی حیاتی از حالت تعادل خارج شوند. 

بسته شدن چاکراها به معنی مرگ هستش ؛ چاکراها کم کار ، پرکار یا از تنظیم خارج میشوند.

غم و غصه ، عصبانیت ، حسادت ، خودخوری و رنجش ، صدمه شدیدی به چاکراها می زنند و آن ها بسته می شوند.

برای برقراری مجدد تعادل ، باید فورا هر نوع احساس ناخوشایند خود را شناسایی و هر نوع انرژی منفی را رها کنید تا چاکراها بتوانند دوباره متعادل شوند.

( به همین دلیل به محض اینکه در یک ماه یا یک هفته زندگی برای شما سخت میشه یا مشکلی براتون پیش میاد تست چاکراتون از زمین تا آسمون فرق میکنه )


بسیاری از ما روزانه اصطلاح چاکرا را می شنویم ، اما خیلی از ما از کاربرد و معنی آن آگاه نیستیم.

در بدن انسان قسمت هایی به نام چاکرا مسئول تامین سلامتی و انرژی بدن هستند.ورزش هایی مانند یوگا و برخی از سنگ های معدنی بر این قسمت ها تاثیر می گذارند و می توانند آن ها را تقویت یا تضعیف کنند.انسان با شناخت این نقاط ویژه ی بدن می تواند بسیاری از بیماری های خود را بدون هیچ گونه دارو و تنها با مدیتیشن و برخی عناصر موجود در زمین درمان کنند.