درباره ما

کیمیاپارساپور هستم
. کارشناس مدیریت مالی از دانشگاه تهران مرکز
. ۳ سال در زمینه سنگ های طبیعی و سنتتیک فعالیت میکنم
. مدرک رسمی از دانشگاه علوم‌پزشکی گرجستان در زمینه سنگ درمانی
.  عضو رسمی موسسه سنگ درمانی ایران
. در زمینه سنگ شناسی و سنگ درمانی تحقیقات بسیار زیادی داشتم
و درحال گذروندن دروه های گوهرشناسی تخصصی هستم
. بیشتر از ۵۰۰نتیجه درمانی از سنگها فقط در عرض ۵ماه داشتم و ازاین بابت بسیار خوشحالم
( نتایج داخل هایلایت های پیج کیمیاجم ) 

. بیش از ۱۰کتاب تخصصی سنگ درمانی
با منبع خارجی بررسی کردم مطالعه کردم
و هیچ پیام و مقاله ای بدون منبع معتبر و درست
و بدون نتیجه علمی دراختیار شما قرار داده نمیشه